Miljøprofil

MILJØ
Vi prøver å gjøre det vi kan for å bevare miljøet, dette gjelder både ved innkjøp og forsendelser fra oss.

Vi fokuserer på å tilby kvalitetsleker som kan gjenvinnes eller rett og slett gå i arv til neste generasjon (lang holdbarhet). Vi samarbeider med produsenter som har en tydelig miljøprofil.

 

Vi er medlem i Renas og sørger for at EE avfall håndteres riktig.

 

GJENVINNING
Gjenbruk av emballasje og papp er en fin form for miljøarbeid, samtidig som det sparer oss for utgifter. Vi gjenbruker over 90% av alle pappesker og emballasje vi får fra våre leverandører, i tillegg overdriver vi ikke med innpakkingen når vi sender varen til deg.

 

MILJØGIFTER
Alle våre produsenter følger EU-direktivet for leker, dette betyr at de skal være fri for gifter som nikkel, pah, tinn, bpa, arsen, bly, bromerte flammehemmere, ftalat, klorparafiner, osv

Alle våre produkter har CE godkjenning, i tillegg til aldersmerking der dette er påkrevd.